Stronnictwo Polska Racja Stanu

„Jam nie z soli, ani z roli, ale z tego, co mnie boli wyrosłem” 
Stefan Czarniecki

to organizacja polityczna skupiająca w swoich szeregach ludzi z różnych środowisk społecznych, zawodowych, aktywnie działających na rzecz budowy Polski silnej, praworządnej, sprawiedliwej i niepodległej.
Polska Racja Stanu to świadomość obrony przed zagrożeniami dla polskich granic, polskiej ziemi, wiary, kultury i mieszkających w tym kraju Polaków.

Stronnictwo Polska Racja Stanu dąży do zjednoczenia Narodu pod berłem Jezusa Króla Polski poprzez przeprowadzenie w kraju przemian społecznych, gospodarczych i kulturowych,a także odnowy moralnej całego Narodu, która ma się dokonać aktem Intronizacyjnym Narodu oraz władzy świeckiej i duchownej.

Podstawowymi wytycznymi programu przemian i organizacji życia społecznego będzie:

  1. Nadrzędność prawa Bożego nad prawem stanowionym.
  2. Sprawiedliwy udział wszystkich obywateli w dobrach naturalnych i wypracowanych.
  3. Strzeżenie godności i wolności narodowej i osobistej we wszystkich wymiarach społecznych zgodnie 
    z zamysłem Bożym w Jego akcie stwórczym.
  4. Symbolem suwerenności Polski winno być godło – Orzeł Biały z koroną zamkniętą ośmioma pałąkami zwieńczony krzyżem, bez gwiazdek na jego ramionach.