tlo-menu
Stronnictwo PRS Samorządna Polska Galeria Linki Kontakt

Historia ”Stronnictwa Polska Racja Stanu”

Stronnictwo Polska Racja Stanu zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod numerem ewidencyjnym 94, zgłoszone 23.03.2000, z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 24.

Osobami zgłaszającymi do rejestru sądowego byli:

 1. Dariusz Grabowski zam. w Warszawie
 2. Adam Wędrychowicz zam. w Gliwicach
 3. Robert Rynkun – Werner zam. w Warszawie
 4. Józef Kurecki zam. w Krakowie

I Kongres Stronnictwa Polska Racja Stanu odbył się w dniu 4.11.2000 roku w Krakowie w Klasztorze O. O. Kapucynów przy ul. Loretańskiej, rozpoczęty uroczystą mszą świętą odprawioną przez O. Gwardiana.

Na Kongresie tym został wybrany Zarząd w składzie:

 1. Prezes Dariusz Grabowski
 2. Z-ca Józef Kurecki
 3. Z-ca Kazimierz Woś
 4. Sekretarz Mariusz Kozakiewicz
 5. Skarbnik Janusz Szewczak
 6. Członek Janina Dłuska
 7. Członek Agnieszka Niedźwiecka

Przewodniczącym Rady Politycznej Stronnictwa został prof. dr hab. inż. Stanisław Kasprzyk.
Z uwagi na nie złożone sprawozdanie finansowe (choć Stronnictwo nie posiadało żadnych finansów ani konta bankowego) Stronnictwo na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej zostało skreślone przez Sąd Okręgowy w Warszawie z rejestru Partii Politycznych. Ponowna rejestracja Stronnictwa przez Sąd Okręgowy w Warszawie nastąpiła 22.04.2002 roku pod numerem ewidencyjnym 137, z siedzibą w Krakowie przy ul. Lwowskiej 30.

W skład nowo wybranego Zarządu Stronnictwa weszli:

 1. Prezes Józef Kurecki
 2. Z-ca Stanisław Kasprzyk
 3. Sekretarz Jerzy Piątkowski
 4. Skarbnik Maria Korzec
 5. Członek Janina Dłuska

Za opóźnione złożenie sprawozdania Sąd Okręgowy ponownie wykreślił Stronnictwo z Rejestru Partii Politycznych.
Stronnictwo nadal nie posiadało żadnego majątku. Po raz trzeci Stronnictwo zostało zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 26.07.2005 pod numerem rejestracyjnym EWP234 z siedzibą w Krakowie przy ul. Lwowskiej 30. Obecnym adresem Stronnictwa jest ul. Do Wilgi 23 w Krakowie.

Skład Zarządu Stronnictwa :

 1. Prezes Józef Kurecki
 2. Z-ca Stanisław Kasprzyk
 3. Sekretarz Marcin Majewski
 4. Skarbnik Piotr Pikuła
 5. Członek Michał Zmuda
 6. Członek Jerzy Kasperczyk
 7. Członek Marian Studziński

Skład Rady Politycznej Stronnictwa:

 1. Przewodniczący Andrzej Flaga
 2. Z-ca Józef Malik
 3. Sekretarz Antoni Kawałko
 4. Członek Zygmunt Marczok
 5. Członek Jacek Wilk
 6. Członek Kazimierz Woś
 7. Członek Tadeusz Jucha
 8. Członek Anna Kasprzyk
 9. Członek Andrzej Grzesło
 10. Członek Wacław Michalicha
 11. Członek Ryszard Zamojski
 12. Członek Zdzisław Koniuch

W latach 1999 do 2000 w Sejmie działało Koło Poselskie Polska Racja Stanu w składzie:

 1. Dariusz Grabowski
 2. Adam Wędrychowicz
 3. Andrzej Zapałowski

W wyborach w 2001r. Stronnictwo wsparło PSL jako najbardziej wówczas partię narodową. Potem z tej listy został Dariusz Grabowski.

W 2000 Stronnictwo zainicjowało utworzenie w wyborach samorządowych w Krakowie Komitetu Wyborczego Samorządna Polska, którego kandydatem na prezydenta był prof. Kazimierz Flaga. Po wyborach Komitet Wyborczy Samorządna Polska przyjął nazwę Ruch Obrony Rzeczypospolitej ”Samorządna Polska”, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga.

Ruch ten grupuje partie polityczne, stowarzyszenia, fundacje, wspólnoty modlitewne i osoby indywidualne. Celem tego ruchu jest działanie na rzecz Intronizacji Jezusa na Króla Polski. Stronnictwo Polska Racja Stanu wspiera ten ruch poprzez ścisłe współdziałanie, umożliwiające korzystanie z lokalu, ze strony internetowej.


Copyright© Stronnictwo Polska Racja Stanu